Bơm chìm nước thải Dab  - GRINDER 1400 M - 103010440 Công suất: 1.1 Kw - 1.5 HP bơm bùn thải, nước thải sinh hoạt và công nghiệp, kích thước vật thể rắn đi qua lên đến 80 mm