Bơm chìm nước thải Dab - FEKA 2700.2T D - 103018040 Công suất: 2.2 Kw - 3 HP bơm nước thải sinh hoạt và công nghiệp, kích thước vật thể rắn đi qua lên đến 80 mm