Bơm chìm nước thải Dab - FEKA VS 1000 T-NA - 103040100 Công suất:   1Kw - 1.36 HP bơm nước thải sạch, cát, bùn loãng, với kích thước vật thể rắn có thể đi qua là 50 mm.
Bơm chìm nước thải Dab - FEKA VS 1000 T-NA - 103040100 Công suất:   1Kw - 1.36 HP bơm nước thải sinh hoạt và công nghiệp, kích thước vật thể rắn đi qua lên đến 50 mm