Bơm chìm nước thải Dab - FEKA VS 750 M-NA - 103040050 Công suất:   0.75Kw - 1 HP bơm nước thải sạch, cát, bùn loãng, với kích thước vật thể rắn có thể đi qua là 50 mm.
Bơm chìm nước thải Dab - FEKA VS 750 M-NA - 103040050 Công suất:   0.75Kw - 1 HP bơm nước thải sinh hoạt và công nghiệp, kích thước vật thể rắn đi qua lên đến 50 mm