Bơm hỏa tiễn - giếng khoan DAB - CS4 C 6 - M - mot. 4OL (15 m. supply cable) - 104100602 Công suất:   0.37Kw - 0.5 HP chuyên dùng bơm nước sạch, phân phối và điều áp nước sạch cho dân dụng.