Bơm hỏa tiễn - giếng khoan Dab - S6 D7 C - 104067210 Công suất: 5.5 Kw - 7.5 HP chuyên dùng bơm nước sạch, phân phối và điều áp nước sạch cho dân dụng, công nghiệp, chữa cháy, hệ thống tưới tiêu