Bơm hỏa tiễn - giếng khoan Dab - S6 F10 - 104068430 Công suất: 9.2 Kw - 12.5 HP  chuyên dùng bơm nước sạch, phân phối và điều áp nước sạch cho dân dụng, công nghiệp, chữa cháy, hệ thống tưới tiêu