Bơm hỏa tiễn -giếng khoan Dab - S6 H18 - 104068690 Công suất: 26 Kw - 35 HP  chuyên dùng bơm nước sạch, phân phối và điều áp nước sạch cho dân dụng, công nghiệp, chữa cháy, hệ thống tưới tiêu