Bơm ly tâm trục ngang đầu rời DAB - KDN 65-200 - 1D4321000 chuyên dùng bơm cấp nước cho các tòa nhà, nông nghiệp, hệ thống chữa cháy, hệ thống lọc nước, hệ thống lạnh