Máy bơm hỏa tiễn dùng cho giếng khoan  Để khai thác được nước ngầm cần thông qua giếng đào hoặc giếng khoan đến độ sâu của tầng chứa nước, đối với giếng đào ở một số vùng nông thôn người dân thường dùng bơm hỏa tiễn